Ppo Final

Penubuhannya adalah untuk membantu kerajaan mendaftarkan OKU dipendalaman
dan untuk menghubungkan OKU dengan program kerajaan.

Tugas-tugas penyelaras OKU Parlimen

 1. Membantu Penyelaras Pembangunan OKU Negeri dari segi bantuan maaruf OKU dan data maklumat OKU.
 2. Mencari dan membantu mendaftarkan OKU di parlimen masing-masing.
 3. Bekerjasama dengan pihak MTD bagi program / penerangan melibatkan OKU menerusi Taklimat DUN/ Parlimen.
 4. Menjadi perantaraan bagi penyaluran maklumat dan membantu penyelesaian kes yang keluar dalam akhbar, aduan, maklumat dari orang ramai untuk dibuat tindakan atau diselaraskan mengikut saluran kerajaan negeri dan persekutuan.
 5. Menjadi sumber maklumat kepada kerajaan dan NGO berkaitan OKU
 6. Mempromosikan model / dasar/ gagasan OKU Muqarrabun.
 7. Mengesan “OKU Biso” dan OKU berpotensi untuk digilap.
 8. Mempromosikan program kerajaan terutama u-kekwa
 9. Membantu kerajaan menjayakan program dan pentadbiran
 10. Memastikan kebajikan OKU terjaga.
 11. Mematuhi dan melaksanakan arahan PPON, dan MPPOK.
 12. Membantu PPO lain jika diperlukan.

Senarai Maklumat Penyelaras Pembangunan OKU Negeri (PPON), Penyelaras Parlimen OKU (PPO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *